Aby korzystać ze wszystkich funkcji strony - załóż konto

Zaloguj się   Załóż konto

Nie pamiętam hasła
Zasady konkursu

O konkursie

O konkursie

Tesco dla Szk???? ??? ???Zdrowo Najedzeni??? to filmowy konkurs dla uczni??w szk???? podstawowych i gimnazj??w, kt??rego tematem jest zdrowe i racjonalne od??ywianie. Bior??c udzia?? w konkursie Ty i Twoja szko??a mo??ecie wygra?? fantastyczne nagrody, ufundowane przez firm?? Tesco Polska! 

Konkurs Tesco dla Szk???? - ???Zdrowo Najedzeni??? to po????czenie sztuki filmowania z lekcj?? o zasadach zdrowego od??ywiania i ??wiadomego wybierania produkt??w. 

 Co zrobi??, ??eby wygra??? 

???  Zbierzcie ekip?? zdrowo najedzonych filmowc??w. Popro??cie jednego z nauczycieli, ??eby zosta?? waszym opiekunem. Zesp???? mo??e liczy?? maksymalnie 30 os??b, wi??c warto przekona?? ca???? klas?? do wsp??lnego filmowania.
???  Poznajcie zasady zdrowego i racjonalnego od??ywiania. Skorzystajcie z przygotowanych dla Was poradnik??w
???  Wsp??lnie nakr????cie maksymalnie 2-minutowy filmik dotycz??cy zdrowego ??ywienia ??? wykorzystajcie poznan?? wiedz?? w praktyce, popiszcie si?? pomys??owo??ci?? i nam??wcie do zdrowego jedzenia innych!
???  Z pomoc?? opiekuna zg??o??cie filmik do konkursu do 14 listopada 2012 za po??rednictwem formularza zg??oszeniowego dost??pnego na stronie www.tescodlaszkol.pl.
???  Promujcie filmik w??r??d s??siad??w i znajomych, aby zdoby?? jak najwi??cej g??os??w internaut??w. Im wi??cej os??b zag??osuje na Wasz filmik, tym macie wi??ksz?? szans?? na zdobycie nagr??d.